รายงานพิเศษ : ชนเผ่าดาระอั้ง ยี่สิบปีกับการต่อสู้เพื่อให้พ้นจากการเป็นจำเลยสังคม

  
    รายงานพิเศษ : ชนเผ่าดาระอั้ง ยี่สิบปีกับการต่อสู้เพื่อให้พ้นจากการเป็นจำเลยสังคมหรือแพะรับบาป ปัญหาการบุกรุกป่า กับบ้านหลังแรกในชีวิตในเมืองไทย
ชนเผ่าดาระอั้ง จากบ้านปางแดง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเวทีสรุปบทเรียนแก้ปัญหาชุมชนบ้านปางแดง ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมสรุปบทเรียน หลังจากทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ โดยปัญหาเกิดจากชนเผ่าดาระอั้งดังกล่าวได้อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยทางหมู่บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อประมาณปี พ.ศ.2520 เมื่อครั้งนั้นยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ก่อนหน้านี้ได้เคยเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่บ้านนอแล ขอถวายตัวเป็นคนไทย และขออาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสตอบให้อยู่ได้และทรงให้มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมอาชีพให้ และมีกลุ่มหนึ่งกว่า 400 คน อพยพ ต่อมาที่บ้านปางแดง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อทางการได้มีกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ ก็ปรากฏว่าคนเหล่านี้ไม่มีสัญชาติ และไม่สามารถรับบริการจากภาครัฐได้ ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าและตัดไม้ทำลายป่าถึง 3 ครั้ง และเคยรวมกลุ่มขอความเป็นธรรมนอนที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นาน 1 เดือน ขณะนี้คดีความอยู่ในชั้นศาล และต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้พิจารณาว่าควรหาทางออกให้แก่ประชาชนกลุ่มนี้ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือโดยบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จนกระทั่งล่าสุด กรมป่าไม้ได้กันพื้นที่ให้สำหรับชนเผ่าดาระอั้งดังกล่าว และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้จัดสร้างบ้านจำนวน 88 หลังคาเรือนให้ โดยงานขึ้นบ้านใหม่ “บ้านมั่นคงชุมชนบ้านปางแดง”จะมีขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคมนี้
นางคำ นายนวล ตัวแทนชนเผ่าดาระอั้งกล่าวแสดงความขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความดีใจอย่างล้นเหลือ โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมที่เปิดโอกาสให้ชนกลุ่มเล็ก ๆ ที่พร้อมจะเป็นประชาชนที่ดีของไทยต่อไป
แม้ว่าชนเผ่าดาระอั้งจะสามารถนอนหลับได้เป็นครั้งแรกในระยะเวลากว่า 20 ปี แต่นี่ก็เป็นครั้งแรกของความรู้สึกมั่นคงที่จะไม่ถูกเป็นแพะรับบาปหรือเป็นจำเลยสังคมในเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่เรื่องของการขอสัญชาติเพื่อรับบริการขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานรัฐ เป็นอีกปัญหาใหญ่ที่ต้องเดินหน้าต่อไป
 
7 ธันวาคม 2552 , 19:10 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่