ศาลแขวงเชียงใหม่ร่วมกับ กยศ. จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  
     ศาลแขวงเชียงใหม่ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดีเพื่อความ สมานฉันท์และลดค่าใช้จ่าย
นางนุชจรินทร์ จันทร์พรายศรี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ ศาลแขวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ 5 งวดขึ้นไป ซึ่งกำลังจะถูกบอกเลิกสัญญา รวมถึงผู้ค้ำประกันไม่ต้องถูกฟ้องร้องคดีและเสียค่าธรรมเนียมศาล รวมทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระโดยการผ่อนชำระตามอัตราที่กองทุนกำหนดได้ด้วย
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 กล่าวว่า โครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประสบปัญหาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจหรือ การว่างงาน จะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดี ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน นับเป็นโครงการหนึ่งที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
ในขณะที่ลูกหนี้ผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยให้ความเห็นว่า โครงการนี้นับเป็นสิ่งที่ดีที่เปิดโอกาสสำหรับผู้ประสบปัญหาด้านการงานได้ลด ภาระในการชำระหนี้อีกทางหนึ่ง
สำหรับโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6-9 ธันวาคม 2552 ณ ศาลแขวงเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการของแต่ละจังหวัดรวมทั้งเงื่อนไขได้ที่ เว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามที่ศูนย์สายใจ กยศ.0-2610-4888
 
8 ธันวาคม 2552 , 16:17 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่