เชียงใหม่เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553

  
     จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนรถเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ 2553 ณ บริเวณวงเวียนช้าง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยขบวนรณรงค์ด้านบังคับใช้กฎหมาย ขบวนชมรมชอปเปอร์เชียงใหม่ ขบวนเหยื่อผู้ประสบภัย และขบวนองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน ซึ่งในปีนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนดแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนแบบบูรณาการ ภายใต้ชื่อ 7 วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่าง 29 ธันวาคม 2552 ถึง 4 มกราคม 2553 โดยมีเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลงร้อยละ 5 จากปีก่อน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนและนักท่องเที่ยว
สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 89 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 11 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 88 คน
 
8 ธันวาคม 2552 , 16:20 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่