ผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขอโทษชาวไทย กรณีลูกฮิปโป โปเตมัสเสียชีวิต พร้อมจะปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากกว่าเดิมและจะพิจารณาลงโทษผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำคณะสื่อมวลชนออกตรวจสอบถึงสถานที่เลี้ยงและวิธีการในการเลี้ยงสัตว์ หลังจากสรุปเหตุสอบสวนข้อเท็จจริงลูกฮิปโป โปเตมัสตายในท่อน้ำ บริเวณโรงพยาบาลสัตว์ โดยนายณรงค์ ตานานุวัฒน์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า ผลจากการสอบสวน กรณีลูกฮิปโปตาย เกิดจากความประมาทเลินเล่อโดยไม่เจตนาของเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์และสัตวแพทย์ที่เข้าเวร ที่ได้ตัดสินใจใช้กรงเหล็กสูง 1เมตร ล้อมรอบลูกฮิปโป ที่ต้องรักษาด้วยน้ำอุ่นในเรือไฟเบอร์ ซึ่งภาวะเช่นนี้เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์และสัตวแพทย์ควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าที่ผ่านมา ทั้งนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะลงโทษตามกฎข้อระเบียบบังคับที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมและขออภัยประชาชนชาวไทย จากเหตุการณ์ดังกล่าวอีกทั้งจะเพิ่มมาตรการการดูแลสัตว์ทุกตัวให้ปลอดภัย
ขณะที่นายสัตวแพทย์ฉัตรโชค ธิตาราม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนายอนิรุธ อังสุสิงห์ สัตวแพทย์ประจำเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้กล่าวถึงการผ่าพิสูจน์ซากลูกฮิปโป โปเตมัสว่า น่าจะเกิดจากการขาดอากาศหายใจและขาดอาหาร เสียชีวิตมานานกว่า 2 วัน ลักษณะของปอดเป็นรู ซึ่งเป็นความผิดปกติแต่กำเนิด อันเกิดจากการผสมเลือดชิด ซึ่งหากยังมีชีวิตอยู่ฮิปโปน้อยก็จะมีปัญหาด้านสุขภาพอย่างแน่นอน ทั้งนี้จะประสานข้อมูลไปยังกำเนิดของพ่อและแม่ฮิปโป เพื่อนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
8 ธันวาคม 2552 , 18:56 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์- สุดา สวท.เชียงใหม่