สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่แจ้งผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาให้ยื่นเอกสารขอวีซ่าล่วงหน้าในทันทีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  
    ฝ่ายข่าวสารและกิจการวัฒนธรรม สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2553 นี้ คาดว่าจะมีปริมาณคำร้องยื่นขอวีซ่าเดินทางไปยังสหรัฐเอมริกาเป็นจำนวนมาก จึงขอแนะนำให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐในช่วงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสงค์จะเดินทางในช่วงวันหยุดสงกรานต์และช่วงปิดภาคเรียน ขอให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากช่วงเวลานัดหมายดำเนินการในเดือนมกราคม 2553 ยังคงว่างอยู่มากพอสมควร
เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าต่างๆซึ่งอาจจะทำให้การเดินทางของท่านไม่เป็นไปตามแผน จึงขอให้ดำเนินการยื่นขอวีซ่าตั้งแต่ช่วงระยะนี้ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอวีซ่าและเดินทาง สามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอวีซ่าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และขั้นตอนการทำนัดได้ที่เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ chiangmai.usconsulate.gov
 
9 ธันวาคม 2552 , 11:17 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่