สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  
    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแข่งขัน“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดร.สุญานี เวสสบุตร รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะจัดการแข่งขันสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนเกิดความรักและตระหนักที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
การแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 12 กิโลเมตร วิ่งไมโครมาราธอนระยะทาง 6 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางที่ใช้แข่ง จะเป็นเส้นทางภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่คดเคี้ยวลาดชันสูงจากน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม แวดล้อมด้วยป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดเส้นทางการแข่งขัน ซึ่งเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 053-841234 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.qsbg.org
สำหรับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์สากลแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธ์ไม้ไทย โดยเฉพาะพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์และไม้ประจำถิ่น เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
 
9 ธันวาคม 2552 , 17:02 น. , อ่าน 1150  

 ข่าวโดย   พยนต์- สุดา สวท.เชียงใหม่