ร้องรัฐบาลดูแลแก้ปัญหาเปิดเสรีสุราต่างประเทศ

  
    การเปิดเสรีภาษีสุราที่จะเริ่มขึ้นต้นปีหน้า ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ผลิตไวน์และสุราพื้นบ้าน ล่าสุดเตรียมยื่นข้อเรียกร้องขอให้รัฐบาลแก้ปัญหา
ตัวแทนสมาคมโอทอปไทย ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทย และองค์กรพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง เดินขบวนพร้อมชูป้ายข้อความประท้วงมายังสถานที่จัดเสวนา หยุดค้าเสรีเหล้า เอาเปรียบชาติ สกัดภูมิปัญญาไทย ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมได้นำสุราต่างประเทศมาเทเพื่อแสดงสัญญะต่อต้านการเปิดการค้าเสรีสุราต่างประเทศที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป โดยนายมงคล ไตรรัตนจรัสพร นายกสมาคมโอทอปไทย กล่าวว่า การเปิดเสรีสุรา จะส่งผลให้รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีปีละประมาณ 88,000 ล้านบาท ขณะที่ผู้ประกอบการสุราและไวน์พื้นบ้านไทยกว่า 50,000 รายต้องเดือดร้อน โดยที่ผ่านมารัฐบาลไม่ยอมให้ผู้ผลิตสุราพื้นบ้านผลิตสุราสี แต่ได้อนุญาตให้นำเข้าสุราสีจากต่างประเทศ เป็นการปิดกั้นผู้ประกอบการพื้นบ้าน ที่รัฐบาลกำหนดเก็บภาษีดีกรีละ 1 บาท หรือคิดเป็นประมาณปีละสี่พันล้านบาท การเสวนาดังกล่าวเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลสุราพื้นบ้านและโอทอป ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลสนับสนุนให้ทำสุราพื้นบ้านแต่ไม่ได้หาตลาดและสนับสนุนเงินทุน การเสวนาดังกล่าวเพี่อรับฟังข้อเรียกร้องของผู้ผลิตสุราพื้นบ้านและนำข้อเรียกร้องเสนอต่อรัฐบาล
ข้อมูลยอดนำเข้าสุราโดยการสวมสิทธิอาฟต้าของบริษัทข้ามชาติผ่านประเทศฟิลิปินส์ ตั้งแต่ปี 2546-2552 จำนวนรวมกว่า 5 ล้านสองแสนลัง หรือประมาณ 62 ล้านขวด ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้กว่า 1900 ล้านบาท ปัจจุบันัได้เลิกนำเข้าจากฟิลิปปินส์แล้ว ขณะที่คนไทยบริโภคเคริ่องดื่มแอลกอฮอล์ 8.47 ลิตรต่อคน เป็นอันดับที่ 40 จาก 143 ประเทศทั่วโลก โดยคนไทยดื่มเฉลี่ยสูงกว่าคนทั่วโลก 2.27 ลิตรต่อคนต่อปี ขณะที่ค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกดื่มปีละ 6.2 ลิตรต่อคนต่อปี โดยการเปิดเสรีสุราต่างประเทศจะเป็นการเพิ่มสถิติให้วัยรุ่นดื่มสุราเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากวัยรุ่นนิยมดื่มสุรานอกมากกว่าสุราพื้นบ้าน
 
11 ธันวาคม 2552 , 13:04 น. , อ่าน 1153  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – สุดา สวท.เชียงใหม่