SIPA เชียงใหม่จัด Open Office ให้กับบุคลากรของโรงเรียน

  
    SIPA เชียงใหม่จัดการอบรมโปรแกรม Open Office ให้กับบุคลากรของโรงเรียนเพื่อทดแทนโปรแกรมเชิงพาณิชย์ที่ต้องเสียเงินซื้อค่าลิขสิทธิ์
นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA เชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4-7 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา SIPA เชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมโปรแกรม Open Office ให้กับบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 35 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ในโปรแกรมใหม่ ๆ แก่บุคลากรทางการศึกษา สำหรับนำมาทดแทนโปรแกรมเชิงพาณิชย์ที่ต้องเสียเงินซื้อค่าลิขสิทธิ์
การอบรมครั้งนี้ SIPA เชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดทำโครงการนำร่องในการอบรมให้ความรู้โปรแกรม Open Office แก่บุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง SIPA มีเป้าหมายในการอบรมบุคลากรในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 1,000 คนภายใน 3 เดือน โดยจะร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ทั้ง 7 เขต จัดการอบรมให้กับบุคลากร เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานรวมทั้งการเรียนการสอน
 
12 ธันวาคม 2552 , 17:05 น. , อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่