หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ยืนยัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และโปร่งใส

  
    ผู้ประสบภัยหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้แม้จะใช้ทั้งงบประมาณของทางราชการและภาคเอกชนแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ในขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบยืนยันความถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทั้งปริมาณและคุณภาพของอุปกรณ์กันหนาวที่นำไปแจก
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้งบประมาณของตนเองมาช่วยเหลือประชาชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานกำหนดเป้าหมายให้
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้ได้ใช้เงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 1 ล้านบาท เข้าไปช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์กันหนาว แต่ก็ได้ไม่ถึง 10,000 ชิ้น ในขณะที่ความต้องการมีมากกว่า 400,000 ชิ้น ซึ่งจะได้ขอขยายวงเงินไปยังส่วนกลาง 50 ล้านบาทมาช่วยเหลือเพิ่มเติม
ส่วนสาเหตุที่ปริมาณความต้องการดูไม่ลดลงนั้น เนื่องจากการช่วยเหลือมีหลักเกณฑ์การให้เพียงครัวเรือนละ 1 ชิ้น ในแต่ละครัวเรือนจึงยังไม่ได้รับความช่วยเหลือครบถ้วน เป็นเหตุให้ปริมาณความต้องการไม่ได้ลดลงและคล้ายกับมีการซ้ำซ้อน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยใดๆ ย่อมต้องถึงมือประชาชนผู้เดือดร้อนจริงๆ ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำเป็นพิเศษ โดยให้ประชาคมหมู่บ้านเข้ามาดูแลติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือจะออกไปบริจาคด้วยตนเอง สามารถประสานงานข้อมูลได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5322-1470
 
12 ธันวาคม 2552 , 17:07 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่