สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล

  
     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล เพื่อเปิดเวทีให้คนพิการได้แสดงความสามารถ เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจแก่ผู้พิการ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการเตรียมการจัดงานวันคนพิการสากลเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจแก่ผู้พิการประจำปี 2552 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวามหาราช โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กพิการได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถ เป็นการให้กำลังใจแก่ผู้พิการ มีกิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีทางศาสนา การมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน พิธีรับมอบศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง การแสดงความสามารถของผู้พิการ กิจกรรมนันทนาการ กีฬาสร้างเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนผู้พิการ การเลี้ยงโต๊ะจีนผู้พิการ โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 2,500 คน
สำหรับคนพิการนั้นมีจำนวนประมาณร้อยละ 5 ของประชากรเด็กที่เกิดใหม่ ทั้งนี้พบว่ามีผู้พิการหลายประเภท แต่ที่มากที่สุดคือโรคทางสมอง ซึ่งสังเกตได้ยาก กลุ่มนี้จะแฝงอยู่ร่วมกับคนในสังคม
 
13 ธันวาคม 2552 , 17:58 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่