ผลการแข่งขันกอล์ฟ ยอดหญ้าคัพ ครั้งที่ 62

  
    ผลการแข่งขันกอล์ฟ ยอดหญ้าคัพ ครั้งที่ 62 วันที่ 13 ธันวาคม 2552 ณ สนามกอล์ฟ กัซซัน เลคซิตี้
การแข่งขันกอล์ฟรายการ ยอดหญ้าคัพ ครั้งที่ 62 ของชมรมกอล์ฟน้ำค้างยอดหญ้า ซึ่งทำการแข่งขันที่สนามกอล์ฟ กัซซัน เลคซิตี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 มีสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันกว่า 110 คน ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ โอเวอร์ออล โลกรอส เชาวโรจน์ ละมั่งทอง 39-38-77 (18) ชนะเลิศโลกรอสไฟลท์ เอ วรกร ตองอ่อน 40-38-78 (12) ชนะเลิศโลเน็ทไฟล์ เอ คมกริช 43-38-81 (12) 69 รองชนะเลิศโลเน็ทไฟลท์ เอ จรัล แก้วมูล 39-39-78 (8) 70 ชนะเลิศโลกรอสไฟลท์ บี รุ่งโรจน์ เทพสุธรรม 40-41-81 (13) ชนะเลิศโลเน็ทไฟล์ บี กฤษณ ศรีเบญจรัตน์ 45-38-83 (18) 65 รองชนะเลิศโลเน็ทไฟลท์ บี เสกสรรค์ 42-41-83 (18) 65
ชนะเลิศโลกรอสไฟลท์ ซี วิภาส ยาวุฒิ 45-38-83 (24) ชนะเลิศโลเน็ทไฟล์ ซี เชาวฤทธิ์ 43-44-87 (22) 65 รองชนะเลิศอันดับ 1 โลเน็ทไฟลท์ ซี ไพศาล พรหมสาขา ณ สกลนคร 45-41-86 (20) 66 รองชนะเลิศอันดับ 2 โลเน็ทไฟลท์ ซี น.ต.สมหมาย วิจิตรพลเกณฑ์ 47-40-87 (20) 67 ชนะเลิศโลเน็ทไฟลท์ ซีเนียร์ พล.ต.สมภพ รุ่งทอง 41-36-77 (12) 65 ชนะเลิศโลเน็ทไฟลท์ เลดี้ จงกลณี อุทัย 45-49-94 (24) 70 และรางวัลบู้บี้ Mr.Eree 58-55-113 (17)
รางวัลตีไกลใกล้เส้นหลุม 1 จรัญ แก้วมูล 70 เซนติเมตร หลุม 10 พล.ต.สมภพ รุ่งทอง 30 เซนติเมตร รางวัลตีใกล้ธงหลุม 2 ชูศักดิ์ สุวรรณภา 0.95 เมตร หลุม 7 ธีรพล จอมคำ 1.10 เมตร หลุม 12 Robert Kelly 1.82 เมตร และหลุม 16 พยนต์ ยศสุพรหม 1.28 เมตร
 
14 ธันวาคม 2552 , 11:07 น. , อ่าน 1156  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่