อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานละครฉลอง 100 ปีเชียงดาว

  
    อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานละครฉลอง 100 ปีเชียงดาว ประกอบแสง สีเสียง ริมฝั่งน้ำแม่แตง ย้อนประวัติศาสตร์เมื่อครั้งก่อตั้งเชียงดาว ดินแดนแห่งนักรบโบราณ
นายสุพจน์ หอมชื่น นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุครบ 100 ปีในปีนี้ อำเภอเชียงดาว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดละครฉลอง 100 ปี คนดีศรีแผ่นดิน ตอน แผ่นดินนี้ใครครอง ซึ่งจะแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของชาวเชียงดาว ที่ร่วมต่อสู้ทัพพม่าที่บุกมายึดเมืองเชียงใหม่จนแตกกระเจิง อีกทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีผ่านการแสดงละคร ประกอบ แสง สี เสียง โดยละครดังกล่าวจะสะท้อนวิถีชีวิตของคนเชียงดาว ส่งผลให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิด โดยใช้นักแสดงกว่า 300 คน ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อเนื่องมาถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งในปัจจุบันอำเภอเชียงดาวมีพระสถูปเจดีย์พระนเรศวรมหาราช จากในอดีตเคยเป็นทางผ่านและเมืองหน้าด่านในการต่อสู้กับทัพพม่า
ละครฉลอง 100 ปี คนดีศรีแผ่นดิน ตอน แผ่นดินนี้ใครครอง จะระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2552 ณ ริมฝั่งแม่น้ำแตง วัดจันทราราม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีนักแสดงกิตติมศักดิ์ นายอำเภอเชียงดาว แสดงเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
16 ธันวาคม 2552 , 17:03 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่