ภาคเหนืออากาศจะเย็นลงอีกในระยะนี้

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนประชาชนภาคเหนือ ระยะนี้อาจจะมีฝนตก ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมุอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนประชาชน เรื่อง คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ด้วยคลื่นกระแสลมตะวันตกจากบริเวณอ่าวเบงกอลกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์ และคาดว่าจะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2552 ซึ่งจากอิทธิดังกล่าวจะทำให้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง และแพรมีเมฆมากกับมีฝนตกเล็กน้อยเป็นแห่งๆ และหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง และมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป
ขอให้ประชาชนและเกษตรกรระมัดระวังและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรที่ตากไว้ในที่โล่งแจ้งด้วย ตลอดจนติดตามสภาพอากาศที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-277919 และ 053-922365 และพื้นที่ฝนตกจากเรดาร์ตรวจอากาศ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
18 ธันวาคม 2552 , 15:44 น. , อ่าน 1159  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่