กำหนดจัดงานวันช้างไทยครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคมนี้

  
    ปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันช้างไทยครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคมนี้ เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานวันช้างไทยครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 ของปางช้างแม่สา กำหนดหัวข้อของการจัดงานว่า สืบสานสายพันธุ์ช้าง เนื่องจากพบว่าประชากรช้างในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ต่อปี จึงได้เน้นให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนได้เห็นความสำคัญที่จะสานต่องานอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน โดยในการจัดงานวันที่ 13 มีนาคมนี้ จะนำเยาวชนจากสถานศึกษาเข้าชมการแสดงของช้างในช่วงเช้า และในภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป จะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมชมงานได้ฟรี
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการปางช้างแม่สากล่าวอีกว่า ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ของช้างให้ประชาชนได้ชมอย่างหลากหลายแล้ว หลังพิธีเปิดงานแล้ว ปางช้างแม่สาจะได้มอบเครื่องมือส่องตรวจภายในการผสมเทียมช้างด้วยน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็ง ราคากว่าล้านบาทให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ใช้ในโครงการผสมเทียงช้างเอเชียด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งต่อไป
 
, อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม