เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมแถลงรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มีนาคมนี้

  
    รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชียงใหม่พร้อมดำเนินโครงการ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มีนาคมนี้ เป็นรถแบบไม่มีรางใน 4 เส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 30 ก.ม.
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่จะร่วมกับสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข.จะแถลงรายละเอียดการดำเนินงานรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้จากการเข้าศึกษารายละเอียดและเส้นทางในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับรายละเอียดในบางจุดให้ลงตัวเสียก่อน ซึ่งในเบื้องต้นนี้พอสรุปได้ว่าเป็นรถไฟฟ้าแบบไม่มีรางเพราะงบประมาณจะสูงเกินไป แบ่งออกเป็น 4 เส้นทาง รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวอีกว่า ในเส้นทางของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชียงใหม่ประมาณ 30 กิโลเมตรนี้ จะมีการจัดจุดจอดรถรับส่งคนตามจุดต่าง ๆ ที่สำคัญรอบเมืองอย่างทั่วถึง ซึ่งในวันที่ 30 มีนาคม 2549 จะแถลงรายละเอียดพร้อมแสดงแผนผังเส้นทางให้ได้รับทราบทั้งหมด และเชื่อว่า รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนี้ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเดินทางในตัวเมืองเชียงใหม่
 
, อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม