กำหนดจัดงานสานสัมพันธ์คืนสู่เหย้าชาวสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 16 ม.ค.52 นี้

  
    ชมรมผู้ปกครองและครู ร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดงานสานสัมพันธ์คืนสู่เหย้าชาวสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 16 ม.ค.52 นี้
นางวันทนีย์ ชุมชอบ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งว่า ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ คืนสู่เหย้าชาวสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 เวลา 18.00-24.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า และเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
รูปแบบการจัดงานเป็นการจัดเลี้ยงสังสรรค์แบบโต๊ะจีน จำนวน 200 โต๊ะ พร้อมการแสดงบนเวทีของนักเรียนและศิษย์เก่า เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม และวงดนตรีลูกทุ่งราชภัฏ นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนับสนุนเงินทุนสมทบ โดยการจำหน่ายสติกเกอร์และเสื้อสานสัมพันธ์น้องพี่ สำหรับผู้ปกครอง รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เพียงคนละ 150 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5388-5577 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ประธานชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 081-5954095
 
7 มกราคม 2553 , 17:32 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่