พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร

  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงปั่นจักรยานออกกำลังพระวรกายอยู่กับที่ในระยะทาง 3- 4กิโลเมตรได้แล้ว
นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนที่โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งในโอกาสเสด็จทรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ว่า ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรแล้ว และยังทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยทรงปั่นจักรยานออกกำลังพระวรกายอยู่กับที่ได้ในระยะทางวันละ 3-4 กิโลเมตร
ขณะเดียวกันสำหรับพระอาการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเข้ารักษาพระอาการประชวรเล็กน้อยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้น หลังจากคณะแพทย์ถวายพระโอสถ ก็ทรงหายจากพระอาการประชวรแล้ว ซึ่งนับเป็นข่าวดีที่ทรงมีพระประสงค์จะให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบ
 
12 มกราคม 2553 , 20:56 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่