คณะกรรมการมัสยิดวรุณนิเวศน์ กำหนดจัดงานการกุศลเพื่อหารายได้สมทบเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูสอนศาสนา ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 นี้

  
    
นาวาอากาศโท สมคิด ลัทธิศักดิ์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประธานจัดงานแจ้งว่า คณะกรรมการมัสยิดวรุณนิเวศน์ (ดะอฺวะติลอิสลาม) กำหนดจัดงานการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนของมัสยิดไว้ใช้จ่ายในกิจการต่างๆ และใช้จ่ายสำหรับครูสอนศาสนา ภายใต้ชื่องาน รวมน้ำใจสู่มัสยิดวรุณนิเวศน์ (ดะอฺวะติลอิสลาม) ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 23.00 น. ณ บริเวณมัสยิดวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 12 ถนนเชียงใหม่ หางดง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การร่วมละหมาดดุห์ริ การร่วมละหมาดอัซรี่ การร่วมละหมาดมักริบ การร่วมละหมาดอีซา การบรรยายศาสนาจากวิทยากรในพื้นที่ และการบรรยายศาสนาเรื่อง อะไร อะไร ก็ต้องซุนนะห์ด้วยหรือ โดยวิทยากรจากกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นยังมีการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มตลอดงาน จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการมัสยิดวรุณนิเวศน์ หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 081-6817868
 
13 มกราคม 2553 , 18:00 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่