จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน พุทธธรรมนำสุข สวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน “พุทธธรรมนำสุข” สวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง ภายใต้ชื่องาน “พุทธธรรมนำสุข” พร้อมกัน 25 จุด ทั้ง 24 อำเภอ โดยมีนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ มีพระเทพวิสุทธิคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระภิกษุสามเณร 200 รูปร่วมประกอบพิธี พร้อมกับศรัทธาสาธุชนจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย อันส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเป็นที่เดียวในประเทศไทย
สำหรับบทสวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง เป็นคัมภีร์ภาษาบาลีของล้านนาไทยที่มีอายุมากกว่า 600 ปี มีบทสวดทั้งหมด 271 คาถา เป็นการสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรม เหตุร้าย หรือสิ่งที่กระทบกระเทือนต่าง ๆ เพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นดี โดยในบทสวดได้มีการกล่าวพระนามของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งที่มีมาในอดีต ปัจจุบัน และจะมีในอนาคต รวมตลอดไปจนถึงท่านที่ทรงคุณ อำนาจ ทรงฤทธิ์ ในทางที่ดีอื่น ๆ เช่น เทวดา อินทร์ พรหม ยักษ์ นาค คนธรรพ์ ครุฑ อสูร เป็นต้น เพื่อขอความเป็นมงคล ความสงบ ความสวัสดี ความไม่มีโรค ชัยชนะ อายุ และขอความคุ้มครองให้พ้นจากเหตุเภทภัยนานัปการ ซึ่งอานิสงส์ที่บังเกิดแก่ผู้สวดหรือผู้ฟังอุปปาตะสันติ ย่อมชนะเหตุร้ายทั้งปวง และมีความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิมพ์บทสวด พร้อมซีดี.แจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย
 
14 มกราคม 2553 , 21:04 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่