จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมชมสุริยุปราคา หลายแห่ง มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก

  
    ที่จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์สุริยุปราคา 15 มกราคม 2553 หลายแห่ง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ชมสุริยุปราคา ครั้งแรกและครั้งเดียวของปี 2553 ณ บริเวณลานร่ม ด้านหน้าทางเข้าสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 โดยมีนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี มีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยได้จัดกิจกรรมแบ่งออกเป็นสองส่วน คือการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางดาราศาสตร์เพื่อให้ความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่วนที่สอง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา ผ่านแว่นตาดูดวงอาทิตย์ หรือ Solar Scope กล้องรูเข็ม ฟิล์ม X-ray แผ่น DVD. โดยได้ระดมผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปรากฏการณ์และวิธีการชมสุริยุปราคาอย่างปลอดภัย มีการแจกหน้ากากดูดาวรูปดาวรูปแพนด้าและจัดไว้ให้เด็ก ๆ ได้ชมปรากฏการณ์อย่างจุใจ
ดร.ศรันย์ โปษยจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่าปรากฎการณ์ครั้งนี้จะเป็นเดียวในรอบปี และนับเป็นปรากฏการณ์ ที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มากที่สุดรองจากสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อปี 2538
ขณะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยห้องปฏิบัติการวิจัยดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสังเกตสุริยุปราคา ณ บริเวณสนามรักบี้ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประชาชนให้ความสนใจชมปรากฏการณ์ดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งหากพลาดชมในครั้งนี้ก็ต้องรอไปอีกสองปีจึงจะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาให้ชม
 
15 มกราคม 2553 , 16:17 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่