ระยะนี้ภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิจะลดลง ศูนย์บริการชาวนาแจ้งเตือนเรื่องการเตรียมทำนารอบต่อไป

  
     ระยะนี้ภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิจะลดลง ศูนย์บริการชาวนาแจ้งเตือนเรื่องการเตรียมทำนารอบต่อไป ให้ติดตามสภาพอากาศ ขณะเดียวกันต้องเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างถูกวิธีเพื่อผลผลิตที่ดี
ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ แจ้งเตือนเกษตรกรชาวนาว่า ขณะนี้อากาศในภาคเหนือตอนบน อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส ข้าวอาจจะเริ่มชะลอการเจริญเติบโต และไม่ค่อยตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย ชาวนาในเขตชลประทานที่กำลังจะปลูกข้าวรุ่นใหม่ ควรติดตามรายงานสภาพอากาศก่อนตัดสินใจปลูกหรือให้ปุ๋ย และหลีกเลี่ยงการใช้ข้าวบางพันธุ์ที่อ่อนแอต่ออากาศเย็น
ขณะเดียวกันสำหรับชาวนาที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป เพื่อให้ได้ข้าวผลผลิตสูงและคุณภาพดี เหมาะสมต่อการใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะ มีความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และความแข็งแรงแรงสูง มีน้ำหนัก ขนาด รูปร่าง และสีของเมล็ด ตรงตามพันธุ์ ไม่มีเมล็ดพันธุ์อื่นปะปน ไม่มีสิ่งเจือปน หรือมีแต่ไม่เกินมาตรฐาน ไม่มีการทำลายหรือปะปนของโรคและแมลงศัตรูข้าว มีความชื้นของเมล็ดต่ำไม่เกินร้อยละ 12
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดี เก็บไว้ได้นาน เกษตรกรต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ระยะเก็บเกี่ยว นวด ตาก หรือทำความสะอาด และเก็บรักษา สนใจสอบถามศูนย์บริการชาวนา โทรศัพท์ 0-5343-1752
 
16 มกราคม 2553 , 15:20 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่