ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนระยะนี้อากาศยังคงหนาวเย็นและหลังจากนี้จะอุ่นขึ้นเล็กน้อย

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นลงโดยอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศา ส่วนในช่วงวันที่ 18-19 มกราคม 2553บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีหมอกเพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส
สำหรับเกษตรกร ระยะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอก ควรดูแลให้น้ำอย่างเหมาะสม โดยหากเห็นดอกชัดเจนแล้วจึงค่อยให้น้ำโดยเริ่มจากน้อยๆแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ควรวางแผนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรให้สามารถมีน้ำใช้ตลอดช่วงแล้ง
 
17 มกราคม 2553 , 13:10 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่