ประชาชนเข้าชมงานชมสวนราชพฤกษ์แล้วกว่าแสนคน มีรายได้จากการเก็บค่าผ่านประตูประมาณ 4 ล้านบาท

  
     ประชาชนเข้าชมงานชมสวนราชพฤกษ์แล้วกว่าแสนคน มีรายได้จากการเก็บค่าผ่านประตูประมาณ 4 ล้านบาท ขณะที่ระยะยาว จะปรับปรุงฟื้นฟูสวนภายในและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนให้มากกว่าเดิม
นายวิทยา สาธิตคณิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงได้รับการถ่ายโอนความดูแลรับผิดชอบพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งได้จัดงานชมสวนราชพฤกษ์เป็นเวลากว่า 40 วัน ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการจัดงานไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยพบว่าตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมกว่าแสนคน มีรายได้จากการเก็บค่าผ่านประตู 4 ล้านบาท โดยประชาชนมามากที่สุดในช่วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขณะที่วันธรรมดาจะมีผู้เข้าชมเฉลี่ยวันละประมาณสองพันคน และมีรายได้เฉลี่ยประมาณล้านถึง ล้านห้าแสนบาทต่อเดือน ขณะที่รายจ่ายทั้งหมด คนสวน 170 คน เจ้าหน้าที่ 40 คน อุปกรณ์ ปุ๋ย ยา ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เดือนละประมาณ 4-5 ล้านบาท ซึ่งกำลังศึกษาข้อมูลพร้อม ๆ กับการทดลองเปิดในระยะแรกเพื่อปรับตัวให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยจะต้องทำความเข้าใจกับชุมชนรอบข้างด้วย โดยได้เปิดให้มีการนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายโดยไม่เก็บค่าเช่าสถานที่ ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยว่า รายได้จากค่าผ่านประตูนั้น เพื่อรักษาสภาพสวนให้สามารถอยู่ และเลี้ยงตัวเองได้
นอกจากนี้คณะทำงานยังได้เข้าไปปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว และฟื้นฟูสวนทั้งหมด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในช่วงระหว่างการจัดงานชมสวนราชพฤกษ์นี้ ทั่วทั้งบริเวณได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างพร้อมเพรียง โดยเฉพาะดอกทิวลิปที่สวนเนเธอร์แลนด์และสวนของโครงการหลวง มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก ซึ่งหลังจากจบงานแล้วประชาชนยังสามารถไปเที่ยวชมได้ทุกวัน ในระยะต่อไป จะจัดงานตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น วาเลนไทน์ สงกรานต์ เป็นต้น
 
17 มกราคม 2553 , 13:11 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่