สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณ พระพุทธพจนวราภรณ์ หลวงปู่จันทร์ กุศโล

  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณ พระพุทธพจนวราภรณ์ หลวงปู่จันทร์ กุศโล อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วันพรุ่งนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณ พระพุทธพจนวราภรณ์ หลวงปู่จันทร์ กุศโล อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น.มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ และสามเณร 1500 รูป เวลา 17.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ และเวลา 19.00 น. ทำพิธีถวายเพลิงหรือเผาจริง ตามโบราณล้านนาประเพณี อบรมจิตภาวนา ปฏิบัติกรรมฐาน ฟังพระธรรมเทศนา จากครู อาจารย์สายกรรมฐานตลอดทั้งคืน ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2553 จะมีพิธีพระราชทานภัตตาหาร 3 หาบในการเก็บอัฐิ และอัญเชิญอัฐิ ประดิษฐานบนพระวิหารหลวง หลังจากนั้นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร 300 รูป โดยในงานพระราชทานเพลิงศพนั้น เจ้าภาพได้จัดสร้างเครื่องสังเค็ดเป็นอนุสรณ์และถวายแด่พระสงฆ์ที่กราบอาราธนามาในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ ได้แก่ ธรรมมาสน์ปาฏิโมกข์ พัดรอง ย่าม ผ้าไตร โคมไฟ และหนังสือธรรมะของหลวงปู่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพ โดยได้อัญเชิญศพประดิษฐานไว้บนนกหัสดีลิงค์ที่ใหญ่และงดงามที่สุดในโลก
พระพุทธพจนวราภรณ์ หรือหลวงปู่จันทร์ กุศโล อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นามเดิม จันทร์ แสงทอง เป็นชาวจังหวัดลำพูน อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอนฝ่ายธรรมยุต อดีตรองเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 ฝ่ายธรรมยุติ เมื่อปี พ.ศ.2544 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระพุทธพจนวราภรณ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏ ได้รับโล่เกียติคุณ 8 ครั้ง ประกาศเกียรติคุณ 8 คร้ง ปริญญาบัตร /ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ 6 ครั้ง ข้อคิดแนวเขียน ผลงานเป็นที่ยอมรับ มีทั้งข้อคิดสติเตือนใจและแนวทางการปฏิบัติตน ผลงานเคยตีพิมพ์เป็นที่นิยมและใช้ประกอบตำราเรียนอย่างแพร่หลาย
 
17 มกราคม 2553 , 13:12 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่