บุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ในภาวะเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีน H1N1 2009 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

  
    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำการฉีดวัคซีน H1N1 2009 ให้แก่บุคลากร และคนไข้กลุ่มเสี่ยง โดย รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะ แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับโควตาจำนวน 2700 โดส โดยจะทยอยส่งมาเป็นระยะ วันแรกได้รับจำนวน 700 โดส กลุ่มที่ได้รับวัคซีนกลุ่มแรกคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วย หรือสัมผัสคนไข้ กลุ่มคนไข้เสี่ยง คือ หญิงมีครรภ์ บุคคลโรคอ้วน น้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 ขึ้นไป ผู้พิการรุนแรงที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจทุกประเภท หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด ธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรง ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเบาหวาน
สำหรับการฉีดวัคซีน H1N1 2009 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-29 มกราคม 2553 โดยผู้รับวัคซีนจะต้องลงลายมือชื่อยินยอมรับวัคซีนและรอดูอาการประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นจะต้องไปรอดูอาการต่อที่บ้านประมาณ 3 วัน โดยทางโรงพยาบาลได้แจกคู่มือเพื่อสังเกตอาการ กรณีเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามตามข้อมูลไม่พบว่ามีผลกระทบที่รุนแรงในการให้วัคซีน มีเพียงอาการบวมแดงรอบบริเวณรอยฉีดวัคซีนเท่านั้น โดยการฉีดวัคซีนดังกล่าวถ้าเป็นผู้ใหญ่จะฉีด 1 ครั้งที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นแขน ขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ต้องรับวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกัน 4 สัปดาห์โดยจะทำการฉีดที่กล้ามเนื้อหน้าขา
 
18 มกราคม 2553 , 18:03 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ -มยุรี สวท.เชียงใหม่