ผู้ชายวัยแรงงานในภาวะตกงานตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะงานที่ต้องออกเรือประมงกลางทะเล

  
    ผู้ชายวัยแรงงานในภาวะตกงานตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะงานที่ต้องออกเรือประมงกลางทะเล เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครองหากบุตรหลานหายไปนานให้แจ้งความด่วน
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้ตรวจราชการกทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนด เขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้ารับการอบรม เพื่อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ตลอดจนกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องตามกที่กฎหมายกำหนด โดยปีนี้เป็นปีแรกที่มีการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวนเป้าหมาย 900 คน ทั้งนี้เพราะปัจจุบันสถานการณ์การค้ามนุษย์ยังคงรุนแรง โดยพบว่าทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย สามารถเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้ทั้งสิ้น ทั้งการค้ามนุษย์เพื่อนำไปขายบริการ แรงงาน การค้าชิ้นส่วนมนุษย์ การนำไปเป็นขอทาน ในอดีตผู้หญิงและเด็กจะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มากกว่า แต่ปัจจุบันขบวนการได้พัฒนารูปแบบ โดยเฉพาะผู้ชายในวัยแรงงานและตกงานนั้น ระยะหลังพบว่าถูกหลอกให้ไปทำงานในเรือประมงกลางทะเลและถูกทรมานเยี่ยงทาสโดยไม่ได้รับเงินค่าจ้างและไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องไปติดตามช่วยเหลือจากประเทศมาเลเซียจำนวนมาก ทั้งนี้ขอให้บิดา มารดา ภรรยา สามี หรือผู้ปกครอง หากพบว่าบุคคลผู้ใกล้ชิดหายไป 3-4 เดือนโดยไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ติดตามได้ทันท่วงที
นอกจากนี้สถานที่เสี่ยงที่ประชาชนควรเฝ้าระวังคือสถานีขนส่งสายเหนือ หรือหมอชิต สถานีรถไฟหัวลำโพง และสนามหลวง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายวัยแรงงานที่กำลังตกงาน หากประสงค์จะไปทำงานในลักษณะที่ต้องออกเรือไปกลางทะเล ควรให้ข้อมูลกับคนรู้จัก บิดา มารดา ภรรยา และบุตรไว้ก่อนเดินทาง
 
18 มกราคม 2553 , 18:06 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –มยุรี สวท.เชียงใหม่