ประชุมติดตามความพร้อมรองรับการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายส่งใต้ดินถนนท่าแพและถนนช้างคลาน

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมติดตามความพร้อมรองรับการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายส่งใต้ดินถนนท่าแพและถนนช้างคลาน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายส่งใต้ดิน บริเวณถนนท่าแพและถนนช้างคลาน ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงให้เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการด้านงานโยธาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า โดยขณะนี้การดำเนินการมีผลความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 80 และคาดว่าจะสามารถทดสอบความพร้อมของระบบและทยอยจ่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2553 เป็นต้นไป
สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบและร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงระบบทั้งใต้ดินและบนดินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องทำการรื้อถอนระบบจำหน่ายเดิมและระบบการสื่อสารอื่นรวมทั้งปรับภูมิทัศน์และการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ไฟประดับและไฟจราจรของถนนทั้งสองซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องหลังจากมีการจ่ายไฟฟ้าระบบใต้ดินแล้ว เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 โดยการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีระบบสายส่งด้านการสื่อสารเกี่ยวข้องในพื้นที่กว่า 10 หน่วยงาน เข้ารับทราบและเตรียมการดำเนินการรื้อถอนปรับเปลี่ยนสายส่งเข้าสู่ระบบใต้ดินเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากระบบสายส่งใดไม่มีหน่วยงานแสดงตัวเป็นเจ้าของและไม่มีการรื้อถอนตามกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้รื้อถอนออกไปเก็บไว้ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 
19 มกราคม 2553 , 17:28 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่