มหาวิทยาลัยพายัพจัดสัมมนาวิชาการ การแสดงดนตรีพื้นบ้านและดนตรีชนเผ่า

  
    ศูนย์ข้อมูลดนตรีชาติพันธุ์ วิทยาลัยดุริยศิลป์ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพจัดสัมมนาวิชาการ การแสดงดนตรีพื้นบ้านและดนตรีชนเผ่า ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 นี้
ดร.พรรณี อวนสกุล คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ กล่าวว่า ศูนย์ข้อมูลดนตรีชาติพันธุ์ วิทยาลัยดุริยศิลป์ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ รวมทั้งการแสดงดนตรีพื้นบ้านและดนตรีชนเผ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสานต่อศิลปะ ภูมิปัญญา และดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคม โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านมาเป็นวิทยากรบรรยายหลายคน
การสัมมนามีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 โดยกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการร่วมกันสัมมนาเรื่อง ดนตรีล้านนา ความงดงามที่หลากหลายและการดำรงอยู่ของดนตรีพื้นบ้านในสังคมปัจจุบัน ส่วนช่วงเวลา 19.00-21.00 น. เป็นการแสดง วิถีดนตรีพื้นบ้านและชนเผ่า ณ ลานสังคีตสโมสร วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ 0-5324-8037 หรือhttp://music.payap.ac.th/index.php/th/2008-07-23-03-49-47/293-26-feb-2010.html
 
19 มกราคม 2553 , 22:02 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่