นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินสองถนนนำร่องเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  
    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดินและปรับภูมิทัศน์ในถนนท่าแพและถนนช้างคลาน เพื่อทัศนวิสัยที่ดีของเมืองท่องเที่ยว คาดจะแล้วเสร็จช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
ความคืบหน้า โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินบนถนนท่าแพ และถนนช้างคลาน ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองเชียงใหม่ คืบหน้าไปร้อยละ 80 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้จะรื้อเสาไฟฟ้าทั้งหมดออก และจะทดสอบความพร้อมของระบบและทยอยจ่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะเปิดทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่บนถนนสองสายในเมือง ล่าสุดนายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้ดำเนินงานก่อสร้างด้านโยธา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน โดยมีตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายโครงการพิเศษ พร้อมตัวแทนบริษัทโทรศัพท์ และโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม หลังจากที่ดำเนินการมาประมาณสี่ปีแล้ว ส่วนการรื้อถอนระบบจำหน่ายเดิม และการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนทั้ง 2 สาย ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทั้งการไฟฟ้า เทศบาล บริษัทสื่อสาร และโทรคมนาคมต่างๆ
ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าย่านไนท์บารซ่าร์ประมาณ 700 รายนั้นจะต้องใช้ไฟฟ้าจากตู้มิเตอร์ ซึ่งจะติดตั้งไว้ฟากถนนละ 3 ตู้ ตู้ละ 8 มิเตอร์ ซึ่งจะต้องใช้มิเตอร์ร่วมกัน หลังจากนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่จะติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ไฟประดับ และสัญญาณจราจร ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องหลังจากมีการจ่ายไฟฟ้าระบบใต้ดินแล้ว ในช่วงเดือน เมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 โดยทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ จะเป็นระเบียบ สวยงามโดดเด่น สดใสน่ามองกว่าเดิมอย่างแน่นอน ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
22 มกราคม 2553 , 17:35 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่