สถานีวิทยุ มก เชียงใหม่ จัดงานเนื่องในวันก่อตั้งครบรอบ 45 ปี

  
    สถานีวิทยุ มก เชียงใหม่ จัดงานเนื่องในวันก่อตั้งครบรอบ 45 ปี มีกิจกรรมอย่างหลากหลายโดยมีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก
เช้าวันนี้ (22 ม.ค.52) สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ (มก.เชียงใหม่) ได้จัดงานเนื่องในโอกาสการก่อตั้งสถานีครบรอบ 45 ปี ณ ที่ตั้งสถานี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการ การสาธิตวิชาชีพที่หลากหลาย การแจกกล้าไม้พันธุ์ดี เมล็ดพันธุ์ผัก สัตว์เลี้ยงพันธุ์ดี ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าชุมชน การแสดงบนเวที และการรับประทานอาหารร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติ นักวิชาการ เกษตรกร สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สถานีวิทยุ มก เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2508 กระจายเสียงในระบบ เอเอ็ม สเตอริโอ ความถี่ 612 กิโลเฮิร์ซ ผลิตรายการหลักในด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนข่าวสารและความบันเทิงแก่ประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคำขวัญว่า สถานีวิทยุ มก วิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะ ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเมธ ศิรินิรันดร์ เป็นหัวหน้าสถานี
 
22 มกราคม 2553 , 18:31 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่