สหรัฐหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือ จัดการประชุมนานาชาติเพื่อเร่งผลักดันภาคเหนือเป็นไอทีฮับ

  
    สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมนานาชาติ หัวข้อ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือประเทศไทย โอกาสและความท้าทายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฉลิมฉลองวาระก้าวสู่ปีที่ 60 แห่งการก่อตั้ง และสนับสนุนเศรษฐกิจด้านไอทีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ
นาย ไมเคิล เค. มอร์โรว์ กงสุลใหญ่อเมริกันเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กำหนดจัดการประชุมนานาชาติ หัวข้อ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือประเทศไทย โอกาสและความท้าทายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(Northern Thailand’s Creative Economy Conference: Opportunities and Challenges in IT Sector) ระหว่าง 18-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อเฉลิมฉลองวาระก้าวสู่ปีที่ 60 แห่งการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนานระหว่างสหรัฐอเมริกากับภาคเหนือของไทยแล้ว ยังหวังว่าจะดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมไอทีจากกรุงเทพมหานคร และต่างประเทศมายังภูมิภาค เป็นการสร้างฐานความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของภาคเหนืออีกทางหนึ่ง นอกจากรายได้หลักจากภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตร
ทางด้านนายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทย อเมริกัน และชาติอื่นในโอกาสและศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไอทีของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ และช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคเหนืออีกด้วย
การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายเอริค จี จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และนายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยจะมีผู้แทนจากบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและไทย ทั้งจากกรุงเทพมหานครและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงผู้มีบทบาทในการผลักดันอุตสาหกรรมดังกล่าวทั้งจากภาครัฐ เอกชน และแวดวงวิชาการเข้าร่วมในประชุม เช่น IBM, Microsoft, Oracle-Thailand, TTC Technology, Mycos Technologies, Creative Kingdom Animation, Jimmy Software, Software Park Thailand, NECTEC, TOT และ TT&T โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ เว็บไซต์ http://chiangmai.usconsulate.gov/ หรือ http://www.buyusa.gov/thailand/en/ceconf.html
 
22 มกราคม 2553 , 18:34 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่