สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ เปิดให้เยาวชนแสดงความสามารถในการวดภาพบนกำแพง

  
    กงสุลใหญ่อเมริกันเชียงใหม่ชื่นชมความสามารถในการสื่อความหมาย ผ่านภาพเขียนของเยาวชนที่ร่วมกันวาดภาพบนกำแพงของสถานกลสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ว่าจะเป็นอนาคตของมวลมนุษยชาติต่อไปได้เป็นอย่างดี
ตามที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชน 18 กลุ่มจากหลากหลายสถาบัน กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ Friend for FREEDOM ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระเฉลิมฉลองการก้าวสู่ปีที่ 60 แห่งการก่อตั้งสถานกงสุล อันเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยาวนานระหว่างสหรัฐอเมริกากับภาคเหนือของไทย เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อเสรีภาพในการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน โดยกำหนดหัวข้อว่า Freedom is...
นายไมเคิล เค มอร์โรว์ กงสุลใหญ่อเมริกัน เชียงใหม่ กล่าวในพิธีปิดโครงการหลังการวาดภาพเสร็จสิ้นว่า การรวมพลังและการแสดงออกในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าเยาวชนเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเสรีภาพ และสามารถสื่อความหมายผ่านทางภาพที่วาดได้เป็นอย่างดี เชื่อว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นอนาคตของมนุษยชาติต่อไปได้เป็นอย่างดี
สำหรับภาพวาดบนกำแพงเหล่านี้ สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ จะยังคงรักษาไว้ให้ผู้สนใจได้ชม พร้อมจะหากรรมวิธีในการรักษาให้อยู่คงทน เพื่อให้ผู้สนใจได้ชื่นชมกับผลงานของเยาวชนเหล่านี้ให้นานที่สุด
 
23 มกราคม 2553 , 16:59 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่