สปข.6 สงขลา ศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการพื้นที่ภาคเหนือที่ สปข.3 เชียงใหม่

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางมาศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา จำนวน 40 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานบูรณาการงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการ แนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตามยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมประชาสัมพันธ์
หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว คณะของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานวิถีชุมชนอิสลามพร้อมพบปะผู้นำชุมชน ณ มัสยิด อัต-ตักวา ชุมชนวัดเกตุ เพื่อรับทราบประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของศาสนิกชน 4 ศาสนาในชุมชนวัดเกตุคือ พุทธ อิสลาม คริสต์ และซิกข์ รวมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนสอนศาสนาจิตต์ภักดีและแลกเปลี่ยนมุมมองวิถีชีวิตคนล้านนากับคนปักษ์ใต้ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันพรุ่งนี้
 
23 มกราคม 2553 , 17:02 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่