นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ศึกษาดูงานที่มัสยิด อัตตักวา จังหวัดเชียงใหม่

  
     นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ศึกษาดูงานที่มัสยิด อัตตักวา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของประชาชนต่างศาสนา
นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำคณะบุคลากรด้านรายการและข่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่มัสยิดอัตตักวา ชุมชนวัดเกตุ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชน 4 ศาสนาในชุมชนวัดเกตุ คือ พุทธ มุสลิม คริสต์และซิกข์ ตามโครงการศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์พื้นที่ภาคเหนือ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 โดยได้พบปะผู้นำชุมชนเยี่ยมชมโรงเรียนสอนศาสนาจิตต์ภักดี สถานีวิทยุชุมชน แลกเปลี่ยนมุมมอง วิถีชีวิตคนล้านนา-คนปักษ์ใต้ โดยมีนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอแม่แจ่ม และคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างได้ทราบถึงวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในภาคเหนือเป็นกรณีศึกษาถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมที่แตกต่าง และสามารถนำไปเผยแพร่ในรายการใต้สันติสุข ซึ่งออกอากาศทุกวันเวลา 14.30-15.00 น.และ 19.30-20.00 น.เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนชาวอิสลามจำนวน 30,000 คน มีมัสยิดทั้งหมด 17 แห่ง มัสยิดอัตตักวาเป็นตัวอย่างให้ประชาชนทั่วประเทศเดินทางมาศึกษาดูงาน
 
23 มกราคม 2553 , 19:41 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่