ภาคเหนือตอนบน อากาศยังคงหนาวต่อเนื่องถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน

  
     ที่จังหวัดเชียงใหม่ อากาศโดยทั่วไปยังคงเย็นสบาย โดยเฉพาะในช่วงเช้า ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานสภาพอากาศว่าระหว่างวันที่ 24-26 มกราคมนี้ อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและอุณหภูมิลดลงดังกล่าว
ขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ไว้ว่า ลักษณะทั่วไป มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงเสริมเข้าปกคลุมเป็นระยะๆ ส่วนมากครึ่งแรกของเดือน และเริ่มมีกำลังอ่อนลงตามลำดับ ทำให้ภาคเหนือมีอากาศค่อนข้างหนาว เทือกเขายอดดอยอากาศหนาว มีหมอกหนาหลายพื้นที่โดยในระยะครึ่งหลังของเดือนอากาศจะอุ่นขึ้น และจะสิ้นสุดฤดูหนาวของปี 2553 กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังขณะเดินทางผ่านหมอกหนา ขณะเดียวกันควรป้องกันไฟไหม้เนื่องจากสภาพแห้งแล้ง ขอให้ยกเลิกการเผาในที่โล่ง เนื่องจากจะทำให้เกิดมลพิษ หมอกควัน ในอากาศ สำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมป้องกันภัย ขณะที่ปริมาณฝนจะน้อยกว่าเฉลี่ยโดยเฉพาะตอนบนของภาค เกษตรกรจึงควรวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร โดยควรปรึกษาหน่วยงานชลประทาน หรือหน่วยงานเกษตรใกล้บ้าน
 
24 มกราคม 2553 , 12:48 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่