แถลงความพร้อมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 34 ประจำปี 2553

  
    จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงความพร้อมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 34 ประจำปี 2553 ซึ่งปีนี้จะเนรมิตถนนดอกไม้ในเส้นทางที่ขบวนรถบุปผชาติผ่านด้วย
นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 34 ที่ตลาดคำเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้จะจัดงานดังกล่าวที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด และทำพิธีเปิดที่บริเวณถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ งานจัดระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ ในงานจะมีขบวนรถบุปผชาติที่สวยงาม ด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การจัดซุ้มไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายภาพบนเส้นทางถนนดอกไม้ กิจกรรมกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมืองและสินค้าพื้นบ้าน มหกรรมอาหาร จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผนานาชาติ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยจะมีพิธีเปิดในเช้าวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 น. ซึ่งปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแจ้งความจำนงจัดขบวนรถบุปผชาติเข้าร่วมงานแล้ว 25 ขบวน โดยงานดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับขบวนรถบุปผชาติที่ชนะเลิศทั้งประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเภทความคิดสร้างสรรค์ ปีนี้จะมีความพิเศษกว่าทุกปีคือจะมีถนนดอกไม้ เส้นทางเริ่มตั้งแต่สะพานนวรัฐ ถนนท่าแพ ถนนคชสาร ถนนราชเชียงแสน ถนนช่างหล่อ ถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยปีนี้พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์และโครงการหลวงต่าง ๆ จะจัดแสดงซุ้มดอกไม้โชว์ในงาน รวมทั้งที่ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งจะมีเวทีและประดับตกแต่งเป็นลานดอกไม้ ขณะที่นางงามบุปผชาตินั้นจะได้เป็นฑูตวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
25 มกราคม 2553 , 08:05 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่