แสดงความยินดีกับนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ เนื่องในโอกาสได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    ตัวแทนสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดีกับนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ เนื่องในโอกาสได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน่วยงานราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษาร่วมงานจำนวนมาก
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2552 จำนวน 8 คน ซึ่ง 1 ในจำนวนนั้นคือ ได้อนุมัติปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ให้แก่นายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย และผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน โดยได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2553 บรรดาสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย สมาคมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน ชมรมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ ชมรมสื่อมวลชนสตรีเชียงใหม่ และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน ได้ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดังกล่าว ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก
 
25 มกราคม 2553 , 11:26 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่