คณะสัตวแพทย์ ทำการตรวจน้ำเชื้อแช่แข็งของช่วงช่วง แพนด้าเพศผู้ก่อนที่จะจัดส่งให้จีน เพื่อนำไปผสมเทียม

  
    
คณะสัตวแพทย์ได้ทำการตรวจน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บไว้ระหว่างปี 2550,2551 และ 2552 จำนวนประมาณ 100 หลอด ซึ่งทางคณะศึกษาวิจัยแพนด้าในประเทศไทย ได้เก็บไว้เพื่อผสมเทียมแพนด้า เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำเชื้อก่อนจะส่งให้กับทางการจีนเพื่อนำไปผสมเทียมแพนด้า ซึ่งนายกรชัย กรแก้วรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า จากการตรวจเบื้องต้นน้ำเชื้อของช่วงช่วงมีความเข้มข้นดีมาก โดยเฉพาะในปี 2552 ที่ใช้ผสมเทียมจนกระทั่งได้หลินปิง ทั้งนี้สำหรับน้ำเชื้อในไทยรีดน้ำเชื้อได้ร้อยละ 90 จะสามารถทำน้ำเชื้อแช่แข็งได้ร้อยละ 60-70 ขณะที่น้ำเชื้อจากจีนจะทำน้ำเชื้อแช่แข็งได้ร้อยละ 40-50 ดังนั้นน้ำเชื้อจากไทยหรือจากช่วงช่วงนั้นจะมีคุณภาพดีกว่า โดยน้ำเชื้อดังกล่าวได้ถูกเก็บไว้ถังไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิติดลบ 196 องศา และจะเก็บอยู่ได้นาน 40-50 ปี
ประเทศไทยนับว่ามีพัฒนาการด้านเก็บน้ำเชื้อสัตว์ที่ดีที่สุด ล่าสุด ได้มีการเก็บน้ำเชื้อเต่าทะเล และน้ำเชื้อจากลูกคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงทุกตัว
 
25 มกราคม 2553 , 17:30 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - มยุรี สวท. เชียงใหม่