เสนอให้ความดีความชอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถตรวจพบผู้ติดยาในโรงเรียนแล้วส่งไปทำการบำบัด

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เสนอให้ความดีความชอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถตรวจพบผู้ติดยาในโรงเรียนแล้วส่งไปทำการบำบัด รวมทั้งการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในโรงเรียนได้
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการตรวจสอบซ้ำหรือ รี เอ็กซ์เรย์ยาเสพติดในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2549 เกี่ยวกับสถานการณ์ในโรงเรียนว่า ที่ผ่านมานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับกับโรงเรียนสีขาวแข็งตัวเกินไป ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนเสพยาถูกลงโทษทางวินัย ทั้งที่ความจริงแล้วการป้องกันไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะช่วงเปิดเรียนใหม่ มีการรับนักเรียนใหม่เข้ามาจำนวนมากก็ยิ่งตรวจสอบยาก ดังนั้น แทนที่จะลงโทษน่าจะให้ความดีความชอบกับผู้บริหารที่ตรวจพบผู้ติดยาแล้วนำไปบำบัดรักษา หรือหากสามารถจับกุมผู้ค้าได้ก็ยิ่งต้องให้ความดีความชอบพิเศษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาบางโรงเรียนหากรู้ว่านักเรียนคนใดติดยาก็จะไม่รับเข้าเรียน หรือหากรู้ภายหลังรับเข้าเรียนก็จะไล่ออก ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกทางโดยเฉพาะกับเยาวชนของชาติ ทั้งนี้ได้ทราบว่า ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ จะมีการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปรับการทำงานในเรื่องนี้ ส่วนในระดับพื้นที่นั้น ทางจังหวัดก็ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงในเรื่องนี้เช่นกัน
 
, อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม