ครูบาดวงดี เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี อำเภอสันป่าตอง เกจิอาจารย์อาวุโสสูงสุดในประเทศไทย อายุ 104 ปี มรณภาพ

  
     ครูบาดวงดี เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี อำเภอสันป่าตอง เกจิอาจารย์อาวุโสสูงสุดในประเทศไทย อายุ 104 ปี มรณภาพด้วยอาการไตวายเฉียบพลัน โดยจะประกอบพิธีสรงน้ำหลวงอาบศพในวันพรุ่งนี้
ครูบาดวงดี สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี อำเภอสันป่าตอง เกจิอาจารย์อาวุโสสูงสุดในประเทศไทย อายุ 104 ปี มรณภาพด้วยอาการไตวายเฉียบพลัน หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยจะประกอบพิธีสรงน้ำหลวงอาบศพวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16.00 น. ณ วัดท่าจำปี โดยนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นประธานในพิธี เป็นข่าวที่สร้างความเสียใจในพุทธศาสนิกชน กับการละสังขารของพระเถระผู้ใหญ่อาวุโสสูงสุดของประเทศระดับพระราชาคณะครูบาดวงดี สุภัทโท หรือท่านเจ้าคุณพระมงคลวิสุต พระเถระมีอายุพรรษาสูงสุดของประเทศไทย อายุย่าง 104 ปี พรรษา 83 ถึงแก่มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ
สำหรับประวัติหลวงปู่ครูบาดวงดี สุภัทโท กำเนิดที่บ้านท่าจำปี ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง บิดาชื่อพ่ออูบ มารดานางจั๋นติ๊บ อาชีพเกษตรกร เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2449 ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งตรงกับสมัยเจ้าอินทวิชยานนท์ ครองนครเชียงใหม่ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 8 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 4 คน ถึงแก่กรรมไปแล้วทั้งหมด เมื่อครั้งเยาว์วัยได้ติดตามบิดามารดาไปทำบุญกับครูบาศรีวิชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย ครูบาศริวิชัยมีเมตตาบอกให้พ่อแม่พาเข้าบวช จึงได้พาไปฝากเป็นศิษย์วัดอยู่กับครูบาโปธิมา เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี เคยปรนนิบัติ และรับการอบรมสั่งสอนจากครูบาศริวิชัย ขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดสวนดอก ในเมืองเชียงใหม่ เจริญรอยตามครูบาศรีวิชัยด้วยการสร้างวัดวาอารามหลายแห่ง รวมทั้งการสร้างวิหารวัดท่าจำปี และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก สมณศักดิ์ที่ได้รับ พ.ศ. 2518 เป็นพระครูชั้นประทวน พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ราชทินนามที่พระครูสุภัทรสีลคุณ พ.ศ. 2540 ได้เลื่อนเป็นชั้นเอกราชทินนามเดิม และ พ.ศ. 2550 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่พระมงคลวิสุต ขณะอายุย่าง 102 ปี.
 
6 กุมภาพันธ์ 2553 , 17:52 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่