น้ำหลวงอาบศพครูบาดวงดี สุภัทโท

  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ครูบาดวงดี เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี จังหวัดเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระมงคลวิสุต หรือครูบาดวงดี สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เกจิอาจารย์ที่อาวุโสสูงสุด อายุ 103 ปี ซึ่งมรณภาพลงด้วยอาการไตวายเฉียบพลัน โดยมีนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธี ขณะที่พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือและจากสหภาพพม่า รวมทั้งศรัทธาสาธุชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
พระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้ปิดแผ่นทองลงตลอดสรีระของครูบาดวงดี ก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญสรีระของครูบาดวงดีบรรจุในโลงแก้ว โดยมีกำหนดจะสวดพระอภิธรรมทุกวันจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 หลังจากนั้นคณะกรรมการจะประชุมหารือกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร
ครูบาดวงดี สุภัทโท เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระมงคลวิสุต เป็นพระนักปฏิบัติและพัฒนา เมื่อครั้งยังมีชีวิตเคยสร้างสาธารณูปโภค เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา ศาลาการเปรียญ และสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวทางของพุทธมามกะ มีศิษยานุศิษย์จำนวนมาก
 
7 กุมภาพันธ์ 2553 , 18:27 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่