จัดระเบียบสายไฟฟ้าลงดินจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน มิถุนายน 2553 นี้

  
     โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2553 นี้
นายอุทัย พัฒนะวีรกิจ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินบนถนนท่าแพ และถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อสร้างทัศนียภาพของเมืองท่องเที่ยว จะสามารถทดสอบ ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงต่างๆ แล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนเมษายน 2553 หลังจากนั้นก็จะเริ่มทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้า และจะใช้เวลาในการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินประมาณ 2 เดือน คือเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน จึงจะแล้วเสร็จ
สำหรับในส่วนที่ยังคงต้องหาข้อยุติ คือย่านไนท์บาร์ซ่า ซึ่งจะต้องจัดเตรียมไว้รองรับพ่อค้า-แม่ค้าย่านดังกล่าว โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นี้เป็นความร่วมมือของเทศบาลนครเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 เชียงใหม่และบริษัทสื่อสารต่าง ๆ -------------------------------------------------------
 
8 กุมภาพันธ์ 2553 , 17:29 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – อรนุช สวท. เชียงใหม่