ปล่อยขบวนจัดระเบียบสายไฟฟ้าและระบบสื่อสารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ พร้อมด้วยบริษัทโทรคมนาคมสื่อสารและเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมจัดระเบียบสายไฟฟ้าและการสื่อสารใน 6 เส้นทางหลักเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเสริมทัศนะเมืองน่าเที่ยวและป้องกันอุบัติเหตุ
นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอุทัย พัฒนะวีรกิจ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนบริษัทผู้ประกอบการโทรคมนาคมต่าง ๆ ร่วมประกอบพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและการสื่อสารภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายโทรคมนาคม ณ บริเวณถนนด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ของบริษัทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สนองนโยบายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อมของถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการพาดสายสื่อสารให้ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จำนวน 6 เส้นทางหลักในเขตเมือง โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสื่อสารเป็นครั้งแรกในเชียงใหม่ ป้องกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากเสาไฟฟ้าบางต้นไม่สามารถรับน้ำหนักไหว อันอาจจะเกิดอันตรายในอนาคต
สำหรับเส้นทางหลัก 6 เส้นทางที่จะจัดระเบียบสายไฟฟ้าและระบบสื่อสารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แก่ ถนนเมืองสมุทร ถนนทุ่งโฮเต็ล ถนนโชตนา ถนนห้วยแก้ว ถนนสุเทพ และถนนนิมมานเหมินทร์ ใช้เวลาดำเนินการ 1 ปี จึงจะแล้วเสร็จ
 
8 กุมภาพันธ์ 2553 , 17:30 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อรนุช สวท.เชียงใหม่