ภาคเหนือตอนบน 6 จังหวัด มีผู้ได้รับการยกเว้นค่าไฟฟ้าจำนวน 850,000 คน มีหน่วยการใช้ไฟเฉลี่ย 40 ล้านหน่วยต่อเดือน

  
     ภาคเหนือตอนบน 6 จังหวัด มีผู้ได้รับการยกเว้นค่าไฟฟ้าจำนวน 850,000 คน มีหน่วยการใช้ไฟเฉลี่ย 40 ล้านหน่วยต่อเดือนโดยนโยบายดังกล่าวจะสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้
นายอุทัย พัฒนะวีรกิจ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ 90 ยูนิตให้ได้ใช้ไฟฟ้าฟรีนี้ ภาพรวม 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ มีผู้ได้รับการยกเว้นค่าไฟฟ้า จำนวน 850, 000 ราย มีหน่วยการใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านหน่วย หรือประมาณ 120 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเงินจำนวนนี้รัฐบาลรับผิดชอบ
สำหรับมาตรการยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟจำนวนน้อยนั้นจะสิ้นสุดในเดือน มีนาคม 2553 หลังจากนั้นต้องรอฟังนโยบายรัฐบาลว่าจะดำเนินโครงการนี้ต่อหรือไม่ -------------------------------------------------------
 
8 กุมภาพันธ์ 2553 , 17:40 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – อรนุช สวท. เชียงใหม่