มสธ.จัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์เป็นกรณีพิเศษ ฉลองพระบัณฑิตที่เรียนได้เกรดเฉลี่ย 4 คนแรก

  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสที่มีพระบัณฑิตสามารถทำเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรได้ถึง 4 เป็นคนแรกของมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) แจ้งว่า ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ เวลา 09.00 น. มสธ.กำหนดจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2551 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ. ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังจากได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้จบการศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา โดยปีนี้มีพระสงฆ์สำเร็จการศึกษา และมหาวิทยาลัยได้นิมนต์เข้าร่วมพิธีถวายปริญญาทุกสาขาวิชา จำนวน 114 รูป ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะเป็นผู้ถวายเหรียญเกียรตินิยมและรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม เข็มทองตรีศร และนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ถวายปริญญาบัตร
สำหรับการถวายปริญญาแด่พระบัณฑิตนั้น ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดพิธีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อฉลองความสำเร็จให้กับ พระกำพล กัลยาณธัมโม จากวัดหนองตกกล้า ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งสำเร็จการศึกษานิเทศศาสตรบัณฑิต ด้วยเกรดเฉลี่ย 4 โดยสอบได้ H ทุกวิชา ซึ่งเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยที่สามารถทำได้ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเป็นการแสดงให้เห็นว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดอย่าง มสธ.ไม่ได้ยากเกินไป เพียงแต่ผู้เรียนต้องใส่ใจและรับผิดชอบตัวเองเท่านั้น ทั้งนี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์จะสนับสนุนให้พระกำพลได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยจะเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
 
8 กุมภาพันธ์ 2553 , 21:37 น. , อ่าน 1366  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่