ฤดูร้อนที่จะถึงนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าตก หรือดับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 6 จังหวัด

  
    ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ ยืนยัน ฤดูร้อนที่จะถึงนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าตก หรือดับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 6 จังหวัด เนื่องจากมีกำลังการผลิตที่เพียงพอเตรียมเสริมหม้อแปลงอีก 4-5 จุด ส่วนในปี 2553 ก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของการเสริมหม้อแปลง ซึ่งจะทำให้การจ่ายไฟเพียงพอ และจะมีการเพิ่มสถานีจ่ายไฟ 4-5 แห่งในเขตภาคเหนือ เช่นที่ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง
 
9 กุมภาพันธ์ 2553 , 10:53 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ -อรนุช สวท.เชียงใหม่