จังหวัดเชียงใหม่ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเตรียมการรองรับปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เตรียมระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนบริหารจัดการน้ำไว้ล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง พร้อมเน้นย้ำความสำคัญประชาชนต้องไม่ขาดน้ำเพื่อการบริโภค
นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการเตรียมการรองรับปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมข้อมูลจัดการประชุม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดการปฏิบัติงานที่รัดกุมและครอบคลุม เช่น ข้อมูลด้านสถานการณ์น้ำ จำนวนแหล่งน้ำ จำนวนเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ ภาชนะกักเก็บน้ำโดยเฉพาะข้อมูลหมู่บ้านแล้งซ้ำซาก ที่หน่วยงานรับผิดชอบจะได้เข้าไปดำเนินการเจาะน้ำบาดาลให้ ทั้งนี้การวางแผนจะเน้นเรื่องที่สามารถปฏิบัติการได้จริงตามสภาพที่จำกัดทั้งแหล่งน้ำและงบประมาณ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตาม ภารกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้าคือน้ำเพื่อการบริโภค โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องไม่มีปัญหาประชาชนขาดแคลนน้ำดื่มเป็นอันขาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีประมาณร้อยละ 80 ยังพอให้บริการได้ เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีน้ำเพียงร้อยละ 20 ไม่สามารถให้บริการใดๆ ในขณะที่อ่างเก็บน้ำอื่นๆโดยรวมมีน้ำประมาณร้อยละ 40 ส่วนน้ำในแม่น้ำปิงและแม่น้ำสายเล็กสายใหญ่รวมทั้งลำห้วยต่างๆ ยังคงมีปริมาณพอที่จะสร้างฝายขนาดเล็กเก็บกักไว้ พร้อมปล่อยให้ไหลไปสำหรับผู้อยู่ใต้น้ำอีกบางส่วน โดยได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนงดการทำนาปรัง แล้วหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ รวมถึงลดปัญหาการแย่งน้ำที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์น้ำเกิดภาวะวิกฤติ
 
9 กุมภาพันธ์ 2553 , 17:52 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่