นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำคณะออกตรวจแผงจำหน่ายเนื้อเป็ด –ไก่ และเนื้อสัตว์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน

  
    
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำคณะออกตรวจแผงจำหน่ายเนื้อเป็ด –ไก่ และเนื้อสัตว์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน
นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจแผงจำหน่ายเป็ด-ไก่สดเพื่อรองรับช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ว่าอาหารจากย่านดังกล่าวจะปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ รวมทั้งออกรณรงค์ให้คำแนะนำด้านอาหารสะอาดปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนในตลาดสด 15 แห่ง โดยได้เข้าตรวจสอบทั้งแผงจำหน่ายเป็ด ไก่ และเนื้อสัตว์ต่างๆ ฉีดพ่นสารเคมี และล้างตล าดให้สะอาด ที่บริเวณตลาดสดเมืองใหม่ ย่านค้าส่งเนื้อสัตว์ และอาหารของเชียงใหม่และภาคเหนือ เยี่ยมชมการจำหน่ายเครื่องไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมแจกเอกสารด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้จำหน่าย เพื่อสร้างความตระหนักในประชาชนและบรรดาพ่อค้า แม่ค้า อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว
สำหรับบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเมืองใหม่ นั้น ประชาชนยังไปจับจ่ายอย่างคึกคัก และมีหลายรายที่เตรียมวางแผนซื้อของเพื่อเตรียมอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้ว
 
10 กุมภาพันธ์ 2553 , 14:04 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่