จังหวัดเชียงใหม่ย้ำเตือนทุกพื้นที่เร่งใช้มาตรการเฝ้าระวังปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำเตือนทุกพื้นที่เร่งใช้มาตรการเฝ้าระวังปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง แม้ขณะนี้คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็มีแนวโน้มที่มลพิษจะเพิ่มสูงขึ้น
นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้เริ่มมีการเผาทำให้เกิดฮอตสปอตบ้างแล้วเกือบ 10 จุด รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านก็พบว่ามีฮอตสปอตอีกกว่า 10 จุด ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบพื้นที่ได้พบจุดอ่อนของการดำเนินการหลายประการ จึงได้สั่งการไปยังนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินมาตรการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด รวมถึงรณรงค์ให้งดการเผาหรือเผาตามวิธีการที่ทางการกำหนด ซึ่งแม้ว่าขณะนี้คุณภาพจะยังอยู่ในมาตรฐาน แต่สภาวะมลพิษก็ขึ้นๆ ลงๆ ถ้าหากมีการเผาทั้งในที่โล่งและเกิดไฟป่ามากขึ้นก็อาจจะทำให้มลพิษในอากาศเกินมาตรฐานได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ขณะนี้หลายภาคส่วนต่างก็กังวลกับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงกำหนดให้มีการประชุมสัมมนา วาระคนเชียงใหม่ การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่
 
10 กุมภาพันธ์ 2553 , 16:32 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่