งานอะเมซซิ่งแม่วาง หรืองานมหัศจรรย์แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว

  
     งานอะเมซซิ่งแม่วาง หรืองานมหัศจรรย์แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว นำของดีแม่วาง มาจำหน่าย และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตผลทางการเกษตร
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์แม่วาง หรืออะเมซิ่ง แม่วาง ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าวจัดโดยอำเภอแม่วาง ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเผยแพร่วิชาการเกษตรและเทคโนโลยีการผลิต สู่เกษตรกรและผู้สนใจ กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่วาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เครือข่ายชุมชน ในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่วาง ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านและชุมชน ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ นายอำเภอแม่วางกล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเพื่อเปิดตัวอำเภอแม่วางให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ซึ่งอำเภอแม่วางมีของดีจำนวมาก ช่น ผลิตภัณฑ์เรือสำเภาจำลอง เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดหวาน หอมหัวใหญ่ ที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย มีแหล่งผลิตสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์
นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ประกวดสุดยอดเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานเขตภาคเหนือตอนบน ประกวดโคนม ประกวดขบวนแห่ของดีอำเภอแม่วาง ประกวดวาดภาพระบายสีจากนักเรียน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง และการแสดงแฟชั่นโชว์กิตติมศักดิ์ โดยอำเภอแม่วางนับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ตอนกลาง ที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอแม่แจ่ม อำเภอสะเมิง อำเภอฮอดและอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นที่ตั้งของโครงการหลวง 3 แห่ง
 
12 กุมภาพันธ์ 2553 , 07:21 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อรนุช-มยุรี สวท.เชียงใหม่